Mahabharata related Works in Malayalam


Complete Translations
Vyasa Mahabharatam

1) Complete Translation in verse, by Kodungallur Kunhikkuttan Tampuran (1865-1913)
Work started in 1894 - finished in 1897 (took 874 days).

2) Complete translation in prose by Vidwan K. Prakasam . First published September 1968. Reprinted August 1971 and January 1986. Vidyarthimitram Edition November 2002.

3) Prose version of the complete translation (in verse) by Kunhikkuttan Tampuran by A. Balakrishna Varier etc, published by Samrat Publishers, Trichur, Kerala, India.

Jaiminiaswamedham

1) Kattullil Acyuta Menon
Janiniyaswamedham Kilippattu (poem)

2) Thempat Sankaran Nair
Yudhisthiraswamedham, a free prose malayalam translation of Jaiminiaswamedham, published by President, Sri Ramakrishna Math, Puranattukara, Trichur, Kerala, India
Second edition, December 1990.


Oral Literature

Kurathi Thottam study and commentary by M.V. Vishnu Nambudiri, distributed by Current Books, Thrissur (1999).
Also see
Uttara Keralattile Torram Pattukal, compiled by M.V. Vishnu Nambudiri, published by Kerala Sahitya Akademi, Thrissur (1981).

Mavaratam Pattu Selections available in the book, Malayalattile Pazhaya Pattukal by P. Govinda Pillai (Ciryankizhu, Kerala).


Retellings
Poem

Aiyappilla Asan
Bharatam Pattu
Edited by Dr. P.K. Narayana Pilla, National Book Stall, Kottayam (1988).

Niranatt Shankara Panikkar
Bharatamala
With study and Commentary by Dr. Ponnara Saraswati, Published in 2003 by Kannassa Smaraka Trust, Niranam, Tiruvalla, Kerala, India.

Niranatt Rama Panikkar
Bharatam Part-I
edited by K. Mahadevasastri, preface by K. Sambasivasastri, second edition, published by Government of His Highness the Maharaja of Travancore (1940).

Cerusseri
Cerusseri Bharatam (Bharatagatha)
introduction and edited by Chirakkal T. Balakrishnan Nair, published by Kerala Sahitya Akademi, Thrissur (1974).

Tuncatt Ezhuttacchan
Srimahabharatam Kilippattu
Sahitya Pravarthaka Co-operative Society Ltd., Kottayam, Kerala (1967).
Bharatam Campu
14 Sections have been discovered. Scholars think that author could be Punam.

Mazhamangalam Namputiri
Bhasha Naishadham
(16th century)

Dutavakyam
Translation of Bhasa's Play. With an introduction by Ullur, published by Kerala Sahitya Akademi (1967). Reprinted 1989, 1997.
More than a translation, this appears to be a performance text. Author unknown. Manuscript states that it was "copied in Kollavarsham 564 by Cerinatt Unniraman who belongs to Paruvakkal House" (1389 A.D.). Serves as an excellent example of Malayalam prose in that era, according to Ullur.

Kuncan Nambiar
Bakavadham
Hidimbavadham
Pancali parinayam
Pancendropakhyanam
Nalayanicaritam
Sundopasundopakhyanam
Sabhapravesam
Kirmiravadham
Nalacaritam
Kiratam
Nivatakavacavadham
Ghosayatra
Kicakavadham
Bhagavaddut (patinalu vrttam)

Ezhupattancu Tullalkkathakal, editor V.S. Sarma, D.C. Books, Kottayam, (1976).

Krishnarjunavijayam (Ottan Tullal)
By Ambayatt Panikkar (a disciple of Kuncan Nambiar)
given in Page 829-841, Ezhupattancu Tullalkathakal, Edited by Dr.V.S. Sarma, D.C.Books, Kottayam, Kerala (1976)

Krishnarjunayuddham (Parayan Tullal)
text given in Page 815-828, Ezhupattancu Tullalkathakal, Edited by Dr.V.S. Sarma, D.C.Books, Kottayam, Kerala (1976)


Attakthakal

Kottayam Tampuran
Bakavadham
Kirmiravadham
Kalyanasaugandhikam
Nivatakavacakalakeyavadham

Kottayathu Thampurante Attakkathakal, commentary by Desamangalattu Rama Varrier, National Book Stall, Kottayam, (1976).

Unnayi Varrier
Nalacaritam

Irayimman Tampi
Kicakavadham
Uttaraswayamvaram

Vayaskara Mooss
Duryodhanavadham

Acchan Namputirippat (last half of 19th century)
Devayani caritam

Anujan, O.M. (1928-)
Urvasi-Pururavas

Ilayetatt Namputiri ()
Vatakkan Rajasuyam
Includes the episode of Vivida vadham.

Udayavarman Thampuran, Mavelikkara Puthan Kottarattil (1019-1096))
Tapati Parinayam
Yayati caritam
Sakuntalam

Kodungallur Kunhikkuttan Thampuran (1040-1088)
Ghosayatra

Prof. Kunhikrishna Menon (1914-)
UrvasiiSapam
Yayatiyum Puuruvum

Katattanat K. Kunhunni Varyar (1896-)
Yudhisthirasamam
Story outside of Mahabharata, story taken from Ratnapancakam written by Kodungallur Kunhikkuttan Thampuran.

Kandiyur Kunhu Varyar (1834-1903)
Dutavakyam

Kuttikkunhittankacci (1820-1904)
Mitrasahamoksham

Kalamandalam Krishnankutti Poduval (1924-)
Bhisma Pratijna

Attupurath Krishnan Namputiri (1865-1920)
Sakuntalam

Katakkat Krishnan Nair ()
Vijayodayam
Based on Kirata episode.

Makkoth Krishna Menon (1847-1915)
Savitricaritam

Krishna Varyar, N.V. (1916-)
Citramgada
Based on Tagore's work.

Anizham Tirunal Kottayath Keralavarma Thampuran (1853-1907)
Dutavakyam

Keralavarma Valiyakoyittampuran (1845-1915 )
Parasuramavijayam

Kalamandalam Kesavan (1936-)
Bhimabandanam
Based on Bhasa's Madyamavyayogam.
Ekalavyanum Aswathamavum
Karkotakan

Kesavaru, Sankaranarayanaru (1852-1910)
Ghosayatra

Harippatu Kochugovinda Varyar (1800-1855)
Bhismavijayam

Gangadharanunni, K. Ancal ()
Sukanyacaritam

Gopalan Nair, Mannar ()
Gitopadesam
Amruthakalasam

Tazhavana Govindan Asan ()
Devayani Swayamvaram

Cakrapani Varyar, Eruvayil (1865-1951)
Pandavaswamedham
Based on Jaimini's version (story of Pramila).

Damodaran Namputiri, (Mahan), Puntottatt (1857-1946)
Lakshanaswayamvaram

Narendravaryar, K., Iringalakkuta ()
Yatradanam
Involves Krishnan, Bhama, Arjunan, Karnan, Brahmanan.

Pannisseri Nanu Pillai(1886-1943)
Nizhalkuttu

Narayanan Namputiri, Sivolli (1869-1909)
Saindhavavadham

Narayan Nair V., Kularkot ()
Savitricaritam

Narayanan Nair, T., Vellayani ()
Gitopadesam

Narayana PIlla, Pirappankot ()
Nisadarjuniyam

Netungadi, T.N.B ()
Bhagavadgita

Padmanabhakkurup, Azhakatt (1869-1932)
Gandharvavijayam

Parameswaran Namputiri, Pantalam (1896-1958)
Bhagavadduut

Parameswaran Nair, Parameswaratt ()
Pandavavijayam

Paniyur Kurup ()
Devayaniswayamvaram

Puntotatt Namputiri ()
Rajasuyam

Prabhakaran Tantri, Tazhamanmatham ()
Abhimanyulbhavam

Manalikkara, K.V. ()
Karnaparvam

Balakrishnavaryar, Cunakkara (1869-1936)
Sankaravijayam (Kiratam story)

Mantretattu Namputiri ()
Vtakkan Subhadraharanam

Mahan Namputirippat, Venmani (1844-1893)
Ajnatavasam

Madhavakkurup, Takazhi ()
Bhismavijayam

Madhavan Nair, V (Mali) ()
Karnasapadham

Madhavan Pillai, Paravur, Neyyattinkara (1901-1979)
Indraprastham

Madhava Varyar, Keliyott ()
Khandavadaham

Raghavan Nambiar, Kalakkatt ()
Sakuntalam (6 days)

Raghavan P., Elantur ()
Ambaswayamvaram
Amrutakumbham

Raghavavarma Tampuran, Pantalatt (1874-1941)
Pancaliharanam
Jayadrathavadham

Rajarajavarma, Ezhumattur ()
Karnan

Ramakrishnan Nair, Nilamperur ()
Bhismasapatham
Karnavijayam

Ramavarma, Karttikatirunal ()
Bakavadham
Pancaliswayamvaram
Subadraharanam
Ganharvavijayam
Rajasuyam
Kalyanasaugandhikam

Ramavarman Tirumulpat ()
Vyasolbhavam

Ramavarman Tirumulpat, P.K. ()
Savitrisatyavan

Ramavaryar, Irattikulangara ()
Kiratam

Valiya Tampuran, Karttika Tirunal ()
Pancali Swayamvaram

Varyar, P.S., Itikkunnil ()
Karnabhusanam

Vijayan, V., Prof. ()
Karnanum Kuntiyum
(inspired by Tagore's work?)

Vishnu Namputiri ()
Rishyasrnga Caritam

Vishnu Namputiri, Kallanpalli ()
Magadhavadham

Sankaranarayanaru, Kesavaru, Manalikkaramatham ()
Ghosayatra

Sankarappilla, G, Itaykkat, Cirayankizhu ()
Janamejayavijayam
(Story based on Sarpasatram)

Sankunni, Kottarattil (1855-1937)
Bhusura GograhanaM

Sulapani Varyar, K.V ()
Satyavan Savitri

Sreedharan Namputiri, Candramana ()
Acchanum Makalum
Sakuntalam
Kiratavasistam
(Contains the theme of Duryodhana giving instructions to Mukasura).

Sreedharan Pilla, N ()
Gangadattacaritam

Sreevallabhan Thampuran, Mankata (1859-1901)
Ghosayatra

Sukumarapilla, Karayamvettatt ()
Laksana Swayamvaram

Subrahmanyan Namputirippat, Olappamanna ()
Amba


Studies


Kannanpuzha Krishna Varrier
Mahabharatam - Adi Parva vakhyanam

Kuttikrishna Marar
Bharata Paryatanam
Marar Sahitya Prakasam, Kozhikode, fifteenth edition (1992)

Swami Jnanandasaraswati
Mahabharata Sarasarvaswam (commentary)
Anandakuteeram, Kanyakumari, second edition (1983)

M. Trivikraman Namputirippat
Vyasapranamam
(NBS, 1975)

M. Trivikraman Namputirippat
Vyasaprabhavam
(NBS, 1976)

P. K. Balakrishnan
Ezhuthachante Kala - Chila Vyasabharata Padanamgalum
Current Books, Thrissur, second edition (2002)

Vaikkom Chandrasekharan Nair
Mahabharatatattilute

Siddhinathananda Swami
Kunti (Studies)
SriRamakrishna Matham, Puranattukara, Trichur, fifth impression 1996.

Siddhinathananda Swami
Triveni (Studies)
SriRamakrishna Matham, Puranattukara, Trichur.


Fiction, Play, Poem


Sardar K.M. Panikkar
Bhismar (play)
Kuruksetrattile Gandhari (poem)

Kavalm Narayana Panikkar
Bhasabharatam
Translation of Bhasa's plays: MadhyamavyayogaM, Dutavakyam, Dutaghatolkacam, Karnabharam, Urubhangam.
Introduction by P. Narayana Kurup. Published by Sopanam, distributed by National Book Stall, Kottayam (1987).

Vallathol
Acchanum Makalum (poem)
Kiratasatakam (poem)
Kicakavadham (poem)
Sisupalavadham (poem)
Vyasavataram (manipravalam)

Translations
Madhyamavyayogam (Bhasa's play)
Pancaratram (Bhasa's play)
Urubhangam (Bhasa's play)
Abhijnana Sakuntalam (Kalidasa's play)
Tapatisamvaranam (Kulasekhara's play)
Bharatamanjari (Collaborative effort) (Ksemendra's poem)

Ullur
Karnabhusanam (poem)
Pingala (poem)
Vidurabhiksa (poem)
Citrasala (poem)

Cenganpuzha
Devayani (play)
(1940)

Cellappan Nair, N.P.
Karnan (play)

P.R. Gopinathan Nair
Jaralkkaru (poem)

Vijayakumar Muttappalam
Bhadradipam (poem)
Based on Karna's story.

Cunakkara Unnikrishna Varrier (1865-1936)
Bharatam Campu (poem)
Translation of Ananta Bhatta's Bharatam Campu. Also translated 13 Campus by Melpattur.

Kattullil Acyuta Menon
Janiniyaswamedham Kilippattu (poem)

Pettarazhiyam Raman Elayath
Panchali Vastraksepam Kaikkottikkalippattu (poem)

Kuttamatt Kunhikrishna Kurup
Devayani caritam (musical play)

Tottakkatt Ikkavamma
Subhadrarjuniyam (play)

Kuttikkunhu Tankacci
Ajnatavasam (play)

Omanakkunhamma
Kiratarjuniya vyayogam (play)

Kochunni Tampuran
Pandavodayam (poem)

V.C. Balakrishna Panikkar
Manki Gita Kilippatt (poem)

Vennikkulam Gopalakkurupp
Pancakanya Darsanam (poem)

Balamaniyamma
Mazhuvinte Katha (poem)
Also poems Bhismar, Viswamitran.

V. Unnikrishnan Nair
Satyavati (poem)
Draupadi (poem)

O.N.V. Kurup
Swayamvaram (poem)
Based on the story of Madhavi.

N.N. Kakkad
Avighnamastu (one act play)
Refers to Aruni episode.
Vajrakundalam (poem)

M.N. Palur
(poem)
Gridhra-Gomayu samvadam, Cirakari etc.

Yusafali Kecceri (1934-)
Ancu Kanyakakal (poem)

Nilamperur Madhusudanan Nair(1936-)
Mausala Parvam (poem)
Relevance of Mahabharata stories to contemporary life. Sections: Sarasayya, Bhimakatha, Dharmapuranam, Draupadi, Mausalaparvam, Visadaparvan, Dutavakyam with Bhisma, Bhima, Yudhisthira, Draupadi, Krishna, Arjuna and Sanjaya as key characters.

A. Chandrasekharan Nair
Savitri - Onnam khandam (poem)
Translation of first Canto of Aurobindo's Savitri.

P. K. Balakrishnan
Ini Njan Urangatte (novel)
Sahitya Pravarthaka Cooperative Society Limited (1973)

M.T. Vasudevan Nair
Randamuzham (novel)
Sahitya Pravarthaka Cooperative Society Limited, sixth edition (1987)

V. T. Nandakumar
Ente Karnan (novel)

Revati
Suryagayatri (novel)
Publishers: Jyoti Books, Trichur.
Introduction by Siddhinathanda Swami.
Mahabharata story with Kunti as central character. Book review appeared in Prabuddha Keralam, August 1980.


Amme Gandhari (novel)

N.K. Sasidharan
Pakita (novel)

K.P. James
Vyadha Bharatham (novel)


Compiled by A. Harindranath. Last updated September 25, 2005.
Sources:
1) M. Leelavathy, Malayala Kavita Sahitya Charitram, first published 1980. Published by Kerala Sahitya Akademi, Thrissur, Kerala, India.
2) Aymanam Krishna Kaimal, Kathakali Vijnana Kosam, 1986, published by Sahitya Pravarttaka Cooperatice Society, Kottayam, Kerala, India.